Hellenurmes

BSKL üldkoosolek toimub 10. septembril algusega kell 14:00 Hellenurmes AS Lõuna- Eesti Hooldekeskus ruumides.

Lisainfo

Vambola Sipelgas

BSKL üldkoosolek

Mtü BSKL üldkoosolek toimub 4. juunil algusega kell 13 Lõhaveres, SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus ruumides.

Head uut aastat

Tujuküllast vana aasta ärasaatmist ja edukat uut aastat BSKL liikmetele ja kõigile kvaliteetsete hoolekandeteenuste osutajatele soovib BSKL tegevjuht.

Eesmärk

Eesmärgiks on avalikes huvides nii Eestis kui ka väljaspool Eestit sotsiaaltööga ja hooldusteenuse osutamise ja juhtimisega tegelevate liikmete ühendamine ning sellega kaasnev mitmekülgne hooldusteenuse osutamise ja juhtimiskvaliteedi tõstmise ja parendamise ning vastavate juhtimise kvaliteedisüsteemide väljatöötamise ja arendamise alane tegevus sotsiaaltöö ja hooldusteenuse konkurentsivõime tugevdamise, arengustrateegia kujundamise ja liikmete õigusloomesse kaasamise eesmärgil sotsiaalse õigluse põhimõtete elluviimise, elukvaliteedi tõstmise ja sotsiaalse kapitali arendamise kaudu ning liikmete huvide esindamine ning muude kasumit mittetaotlevate eesmärkide saavutamine.__