Hellenurmes

BSKL üldkoosolek toimub 10. septembril algusega kell 14:00 Hellenurmes AS Lõuna- Eesti Hooldekeskus ruumides.

Lisainfo

Vambola Sipelgas

BSKL üldkoosolek

Mtü BSKL üldkoosolek toimub 4. juunil algusega kell 13 Lõhaveres, SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus ruumides.

Head uut aastat

Tujuküllast vana aasta ärasaatmist ja edukat uut aastat BSKL liikmetele ja kõigile kvaliteetsete hoolekandeteenuste osutajatele soovib BSKL tegevjuht.

Teenuste kvaliteet

Kvaliteedi mõiste, olemus

Kvaliteet on suhteline (subjektiivne) mõiste, sest igale inimesele või ettevõttele on igal asjal erinev tarbimisväärtus, mida saaab ka erinevalt mõõta ja käsitleda.

Sotsiaalteenuste kvaliteedi mõiste

Sirlis Sõmer-Kull (ajakirjas Sotsiaaltöö): "Kvaliteeti on defineeritud mitmel moel. Kõige sümpaatsemana tundub kvaliteedi definitsioon, kus kvaliteet seotakse teenuse osutaja püüdlusega järjekindlalt täiustada teenust, et vastata kliendi vajadustele ja saavutada kliendi rahulolu. Selle definitsiooni juures on oluline, et kvaliteedi parandamine on pidev protsess, mitte saavutatud seisund. Kaasaegsete käsitluste põhjal sotsiaalteenuste kvaliteet ei peaks põhinema muutumatutel miinimumstandarditel.

Kvaliteedi tagamise mudel peaks andma organisatsioonile võimaluse määrata parendamist vajavad tegevused ning olla pidevas liikumises kvaliteedi arenduse suunas."