Hellenurmes

BSKL üldkoosolek toimub 10. septembril algusega kell 14:00 Hellenurmes AS Lõuna- Eesti Hooldekeskus ruumides.

Lisainfo

Vambola Sipelgas

BSKL üldkoosolek

Mtü BSKL üldkoosolek toimub 4. juunil algusega kell 13 Lõhaveres, SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus ruumides.

Head uut aastat

Tujuküllast vana aasta ärasaatmist ja edukat uut aastat BSKL liikmetele ja kõigile kvaliteetsete hoolekandeteenuste osutajatele soovib BSKL tegevjuht.

Tunnustamine

KINNITATUD:
16.08.2013
BALTI SOTSIAALTEENUSTE KVALITEEDI LIIT
TUNNUSTAMISE KORD
1. Tunnustamise eesmärk
1.1. Tunnustamise eesmärk on esile tõsta ja tunnustada sotsiaalvaldkonnas töötavaid tublisid
inimesi ja organisatsioone eesmärgiga väärtustada nende töid ja tegemisi.
2. Tunnustamise viisiks on tänukiri.
3. Tunnustamine toimub MTÜ Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liidu tänukirja või Liidu
juhatuse ettepanekul sotsiaalministri tänukirjaga:
3.1. heade töötulemuste, pikaajalise hea töö ning teiste saavutuste eest (organisatsiooni maine
kujundamine, kvaliteedi edendamine asutuses jne);
3.2. füüsiliste isikute juubelisünnipäevadel;
3.3. asutuse juubelitähtpäeva tähistamisel
4. Ettepanekute esitamine tunnustamiseks
4.1. ettepanekuid käesoleva korra järgi tunnustuse andmiseks võtab vastu MTÜ Balti
Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liidu juhatus;
4.2. ettepanekuid kandidaatide suhtes võivad esitada sotsiaalhoolekandeasutuste juhid,
üksikisikud, ühendused ja organisatsioonid;
4.3. ettepanekuid tunnustamiseks võetakse vastu aastaringselt;
4.4. põhjalikult argumenteeritud taotlus esitatakse Liidu juhatusele kirjalikult vähemalt 30
kalendripäeva enne tunnustamist.
5. Tunnustamise taotluses tuleb esitada:
5.1. taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed:
5.2. tunnustamiseks eitatava isiku või organisatsiooni nimi;
5.3. tänukirja üleandmise aeg;
5.4. taotluse esitamise kuupäev;
5.5. taotluse esitaja allkiri.
6. Ettepanekute läbivaatamine
6.1. ettepanekud tänukirjaga tunnustamiseks vaadatakse Liidu juhatuse poolt läbi 14
kalendripäeva jooksul;
6.2. Liidu juhatus võtab seisukoha kõikide tunnustamiseks esitatud taotluste suhtes, millest
teatakse taotluse esitajale.
7. Tunnustuse andmine
7.1. Tunnustamine tänukirjaga toimub kokkulepitud viisil.

 

MTÜ BALTI SOTSIAALTEENUSTE KVALITEEDI LIIT
TÄNUKIRJA TAOTLUS
I Taotleja andmed
Taotleva organisat-
siooni nimetus
Taotleja nimi, amet
Aadress
Telefon
E-posti aadress
II Kandidaadi andmed, kellele tänukirja taotletakse
Nimi
Telefon
E-posti aadress
Amet
CV
Soovituskiri
Taotleja või taotleja esindaja nimi _________________________________________
Allkiri _______________________________________________________________
Kuupäev _____________________________________________________________